ALLT DU BEHÖVER

Tips & Råd

Här har vi samlat lite tips & råd som hjälp vid planering av inköp av växter. Allt från zonkarta och pollineringsschema till lathundar med träd och buskars växtsätt och blomningskalender. Guiderna gör inte anspråk på att vara helt kompletta utan ska ses som ett hjälpmedel när du planerar dina växtinköp.

Planteringsavstånd

Pollineringsschema

Här finns information om hur många plantor du behöver per kvadrat- och löpmeter.

I våra pollineringsscheman kan du utläsa vilka fruktträd som är beroende av andra för att bära frukt.

Zonkarta

Blomningskalender

Svensk Trädgårds zonkarta över Sverige.

Vilka växter blommar vid vilken tid på året? Det kan du få reda på här.

Storlekar och växtsätt på träd och buskar

Hängande träd? Upprättväxande? Här får du tips om vilka träd som växer på vilket sätt och hur stora olika buskar blir.

Växter med speciella egenskaper

Är du ute efter någon speciell växt? Som doftar gott? Är vintergrön? Eller har vacker höstfärg. I våra guider får du hjälp att hitta rätt.

Växter lämpliga för speciella förhållanden

Här finns information om vilka växter som tål skugga, kalk och salt.