TILLSAMMANS BLIR VI GRÖNARE

Samarbeten

För att ständigt utveckla verksamheten och möta kraven från omvärlden avseende odling, klimatförändringar, urbanisering osv är Björkhaga medlemmar i ett antal organisationer och föreningar där vi tillsammans hittar lösningar som fungerar för en hållbar framtid och ett grönare samhälle.
Vi sponsrar även vissa projekt i den gröna näringen.

E-planta ek förening

E-planta är en kvalitetsmärkning för svenskodlade buskar och träd utvalda för svenskt klimat. Även virusfria (certifierade) fruktträd och bärväxter säljs under denna beteckning.

  • Speciellt utvalda för svenskt klimat
  • Friska och motståndskraftiga
  • Enkelt att komplettera

Läs mer på www.eplanta.com.

LRF Trädgård

LRF Trädgård är en branschavdelning för svenska producenter av grönsaker, frukt och bär, potatis samt prydnads- och plantskoleväxter.

Läs mer på www.lrf.se

European Nurserystock Association

Björkhaga representerar Sverige i ENA. ENA är en organisation som representerar växtodlingsorganisationer i Europa. Man arbetar med politiska frågor men är också en plattform för utbyte av kunskaper mellan medlemsländerna.

Läs per på www.enaplants.eu

Sveplant AB

Sveplant AB bildades 2004 och ägs av 30 svenska plantskolor. Sveplant arbetar med försäljning, support och service till plantskolenäringen i Sverige.

Läs mer på www.sveplant.se

Green Cities Europé

Björkhaga är med och sponsrar ett projekt som heter Green Cities Europé. Gröna städer för ett hållbart Europa lanserades av ENA (European Nurserystock Association) och organisationer för plantskolor i Belgien, Bulgarien, Danmark, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Sverige, Tyskland och Ungern.

I Sverige drivs projektet Gröna städer för ett hållbart Europa av LRF Trädgård. Vill du veta mer gå in på www.se.thegreencities.eu

Bå-logo

Planter Landscape & Garden

Projektverktyget Planter är utvecklat i samarbete mellan Sveplant, ägt av svenska plantskolor (däribland Björkhaga) och Qdec, ett företag specialiserat på digitala söktjänster.

Planter är framtaget för dig som arbetar professionellt med att planera och projektera landskap och trädgårdar. På Planter hittar du växter för svenska utemiljöer samlade på ett ställe. Du kan söka växter efter olika kriterier, alla växter har tydliga beskrivningar och bilder. Du kan även använda Planter för att organisera dina projekt och dessutom få fram listor, såsom växtförteckningar, presentationer, beställningar osv.

Läs mer och registrera dig på www.planter.se