RESISTA® ALMAR

Resistenta almar

Efter almsjukans framfart är nu almen tillbaka i det svenska landskapet.
Björkhaga har ensamrätt på att odla, sälja och marknadsföra resistenta almar i Sverige, sk RESISTA® almar.
Alla RESISTA®almar sticklingsförökas i Darmstadt i Tyskland. Efter två till tre år levereras plantorna till utvalda plantskolor runt om i Europa.
När almarna kommer till Björkhaga är de 8-10 cm i stamomkrets och krukas in.
Efter 2-3 år når de salufärdiga storlekar från 12-14 och uppåt.
Varje träd chipmärks för att garantera sort och ursprung.
Björkhaga odlar följande sorter
ULMUS ’Rebona
ULMUS ’Fiorente’
ULMUS ’New Horizon’
ULMUS ’Rebella’

ULMUS ’REBONA’

’Rebona’ är en snabbväxande, medelstor till stor alm med rak huvudstam som sträcker sig ända upp till toppen. Trädet får bred, konformad krona och bladen är mörkgröna, glänsande och lite ludna. ’Rebona passar i soliga till halvskuggiga lägen med sura till alkaliska jordar. Klarar fuktiga miljöer. Passar mycket bra som allé- och gatuträd. Utmärkande för ’Rebona’ är att det klarar stadsklimat, är vind- och vattentåligt, härdigt och resistent mot almsjukan.

ULMUS ’FIORENTE’

’Fiorente’ är ett snabbväxande medelstort till stort träd med upprätt växtsätt. Bladverket är mättat grönt med glansiga blad. Bladen håller sig gröna långt in på hösten. Lätt silvrig, grågrön bark som får den alptypiska rödbruna färgen när trädet blir äldre. ’Fiorente’ passar bra som stads-, park- och alléträd med sin mjuka form och genomgående huvudstam. Kronan är lätt pyramidformad som smalnar av i toppen. Reistent mot almsjukan.

ULMUS ’NEW HORIZON’

’New Horizon’ är ett snabbväxande, medelstort träd. Rak, genomgående stam och bred, pyramidformad krona. Trädet har tätt, friskt grönt bladverk. Bladen är assymetriska och glänsande. Barken är till en början slät men får längsgående strimmor med åldern. ’New Horizon’ trivs i soliga till halvskuggiga lägen med svagt sur till alkalisk jord. Klarar fuktiga miljöer. Passar bra som allé- och gatuträd även för smala gator. Mycket hög resistens mot almsjukan.

ULMUS ’REBELLA’

’Rebella’ är ett litet till medelstort träd. En dekorativ, yvig krona visar ett tätt lövverk med ganska små, smala blad. Vacker rödorange färg på hösten. Från början är barken silvrigt grågrön och får sedan den almtypiska rödbruna färgen. Trädet passar utmärkt som stads-, park- och alléträd.