VÅRA KUNDER ÄR TRÄDGÅRDSANLÄGGARE, KOMMUNER OCH LIKNANDE

Referenser

Swedbank Arena, Malmö

Planteringar längs gångstigar och cykelparkeringar vid arenan, bl a prydnadskörsbär i sorter: Prunus sargentii, Prunus ’Accolade’ och Prunus avium ’Plena’.