VÅRA KUNDER ÄR TRÄDGÅRDSANLÄGGARE, KOMMUNER OCH LIKNANDE

Referenser

SUS i Malmö

Träd och buskar planterade på sjukhusområdet i Malmö, huvudsakligen Platanus acerifolia (träd) och Fagus sylvatica (buskar).