VÅRA KUNDER ÄR TRÄDGÅRDSANLÄGGARE, KOMMUNER OCH LIKNANDE

Referenser

PGA of Sweden, Bara

Träd och buskar i anslutning till golfbanans infart, parkering och klubbhus. Träden vid parkeringen är pelaravenbok, Carpinus betulus ’Fastigiata’.