AB BJÖRKHAGA PLANTSKOLA

Odling

Vi odlar buskar, häck- och landskapsväxter samt träd, solitärbuskar och buskar i kruka. Vår odling är främst inriktad på E-plantor och andra svenska härkomster. Vår specialitet är resistenta almar, så kallade RESISTA® almar. Vi har en flexibel odling och med god framförhållning har vi möjlighet att kontraktsodla växter i lite större partier.

Vi odlar flera kvaliteter både på friland och i kruka, främst E-plantor och andra svenska härkomster. Vi har ensamrätt på att odla och sälja resistenta almar i Sverige, så kallade RESISTA® almar.
Depåodling är en annan del av vår verksamhet vilket innebär att vi tar hem träd och solitärbuskar som får rota sig i plantskolan i en säsong eller två innan leverans sker till kund vilket säkerställer en god etablering. Vi har ca 15.000 m² mypexbäddar för krukodling och ca 500 m² plasttunnlar. Totalt har vi ca 1.500 ställplatser för träd och depåodlade växter.

FRÖSÅDD & STICKLINGAR

Förökning

Häck- och landskapsväxter samt buskar på friland (barrotsplantor) förökar vi huvudsakligen själva, dels generativt (frösådd), dels vegetativt (sticklingar). Vi odlar huvudsakligen E-plantor och andra svenska härkomster.

När det gäller frösådd köper vi bär från E-gruppen eller plockar själva. När det gäller sticklingsförökning klipper vi från eget moderplantskvarter där E-sorterna härstammar från Elitplantstationen. På så sätt garanteras sortäktheten.

E-PLANTOR I PLUGGBRÄTTEN

Häckplantor i QuickPot

Vi odlar ett stort sortiment av landskapsväxter i QuickPot (stabila pluggbrätten i olika storlekar), främst E-plantor. Häckplantorna är lämpliga som ungplantor för vidarekultur eller plantering av bullervallar mm.

TILL ANLÄGGNINGSMARKNADEN

Buskar i kruka

I odlingen finns även ett sortiment av buskar i kruka anpassat efter anläggningsmarknaden. Vi använder krukstorlek 2,0 liter upp till 5,0 liter beroende på sort.

DE VANLIGASTE SKOGSTRÄDEN

Ungträd i kruka

Björkhaga odlar ungträd av de vanligaste skogsträden i storleksintervallen 125-150, 150-200 och 200-250. På ungträden är det topphöjden som bestämmer storleken. Ungträden har en rak, genomgående stam med jämnt fördelad sidoförgrening.

SYRÉN

Solitärbuskar i kruka

Vi odlar ett begränsat sortiment av solitärbuskar i 15-20-literskrukor i storlekarna 80-100, 100-125 samt 125-150, huvudsakligen Syrén. Solitärbuskarna har minst tre kraftiga och förgrenade huvudgrenar som börjar max 30 cm ovanför markytan. Solitärbuskarna sorteras efter topphöjd.

DE VANLIGASTE SKOGSTRÄDEN

Träd i kruka

Almar (sk RESISTA® almar) och några andra E-sorter odlas i 65-literskrukor i storlekarna 14-16, 16-18 och 18-20. Storleksangivelserna anger stamomkretsen 1 meter ovanför marken.

KONTRAKTSODLING

Depåodling av träd och solitärbuskar

Stora delar av vår depå är kontraktsodling till specifika kunder. Vi tar hem träd och solitärbuskar i klump i färdiga storlekar och etablerar dem i springring under en till två säsonger.