AB BJÖRKHAGA PLANTSKOLA

Leveranser

För att uppnå säkra och bra leveranser samarbetar vi huvudsakligen med AkkaFRAKT och Ekdahl Miljö AB som båda är ISO 9001- och ISO 14001-certifierade. Många års samarbete har skapat förståelse och kunskap hos båda parter vilket är extra viktigt när man hanterar levande växter. Vi anlitar distributionsbilar som sköter leveranserna i Skåne, Halland, Blekinge och Småland. Under högsäsong kör vi även direktbil till Stockholm med omnejd. Vi samarbetar också med Ekdahl International AB för internationella transporter. Björkhaga har själv en mindre lastbil som används vid kompletteringsleveranser och leveranser som ligger i närområdet.

Leveransvillkor plantskoleväxter
Leveransvillkor yrkesmässig byggverksamhet