AB BJÖRKHAGA PLANTSKOLA

Emballage

AB Björkhaga Plantskola packar plantor i ändamålsenligt emballage, både för att skydda växterna och för att underlätta transport.

Emballagekostnaden debiteras i samband med växtleverans. Returnerat emballage krediteras vid återlämnandet med ett avdrag på 10%. Kreditering förutsätter att emballaget är felfritt vid retur. Returemballage hämtas i samband med ny växtleverans eller vid överenskommelse. Vid annan retur står kunden själv för returfrakten. Finns det skräp i tomemballaget vid hämtning lämnas emballaget kvar. Återlämnas mer emballage än vad som skickats ut sker ingen kreditering av överantal.

Emballage som ska returneras packas enligt Instruktion för tomemballage.