EN KVALITETSMÄRKNING

E-plantor

E-planta är en kvalitetsmärkning för svenskodlade buskar och träd utvalda för svenskt klimat. De flesta E-plantor är framtagna genom utvecklingsprojekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Systemet omfattar produktutveckling, testning och marknadsföring av växter som är utvalda för svenskt klimat. Björkhaga Plantskola har tillsammans med 20 av landets främsta plantskolor bildat E-planta ekonomisk förening (E-gruppen) med syfte att långsiktigt skapa resurser till produktutveckling av E-plantor.

Med E-plantor får du garanterat växter som är
• utvalda för svenskt klimat,
• provodlade i Sverige,
• svenskodlade,
• art- och sortäkta,
• friska och motståndskraftiga.

Björkhagas förökning består till 100% av E-plantor. Fröer köps av E-gruppen och sticklingar tas från moderplantor med garanterad E-status.

Väljer du E-plantor får du friska, pålitliga och odlingsvärda plantor som klarar vårt tuffa svenska klimat!