EN KVALITETSMÄRKNING

E-plantor

E-planta är en kvalitetsmärkning för svenskodlade buskar och träd utvalda för svenskt klimat. Även virusfria (certifierade) fruktträd och bärväxter säljs under denna beteckning. Björkhaga Plantskola har tillsammans med 20 av landets främsta plantskolor bildat E-planta ekonomisk förening (E-gruppen) med syfte att långsiktigt skapa resurser till produktutveckling av E-plantor.

Med E-plantor får du garanterat växter som är:
speciellt utvalda för svenskt klimat – En E-planta är alltid utvald för svenskt klimat och odlas i Sverige. Det ger säkra underlag till korrekta zonangivelser och växtbeskrivningar.
friska och motståndskraftiga – En E-planta kommer alltid från ett friskt utgångsmaterial. Det ger bättre motståndskraft mot sjukdomar och skadegörare.
enkla att komplettera – En E-planta kommer alltid från godkända svenska frökällor eller moderplantor. Kort sagt får du samma växt när du kompletterar eller handlar från olika plantskolor.

Björkhagas förökning består till 100% av E-plantor. Fröer köps av E-gruppen och sticklingar tas från moderplantor med garanterad E-status.

Väljer du E-märkta växter får du friska, pålitliga och odlingsvärda plantor som klarar vårt ofta tuffa svenska klimat år efter år.