– Björkhaga är en partiplantskola. Vi har ingen försäljning till privatpersoner –

BJÖRKHAGA PLANTSKOLA

Välkommen till vår plantskola

Med gedigen kunskap, lång erfarenhet och bred kompetens förser vi Sverige med växter som gör landskapet levande. Björkhaga är en partiplantskola och försäljningen riktar sig främst till trädgårdsanläggare, kommuner och liknande. Vi är en totalleverantör av växter och tillbehör vilket gör att du som kund bara behöver en kontakt när det gäller växtinköp. Det vi inte odlar själva köper vi in av väletablerade leverantörer som vi samarbetat med länge. Vi finns i Veberöd ca 3,5 mil från Malmö och sysselsätter ca 10 helårsanställda. Björkhaga etablerades 1937 och idag drivs plantskolan av tredje generationen Svensson.

PATRICK & ÅSA SVENSSON

Björkhaga Plantskola

E-plantor

E-planta är en kvalitetsmärkning för växter utvalda för svenskt klimat.

Väljer du E-plantor får du friska, pålitliga och odlingsvärda plantor som klarar vårt tuffa svenska klimat!

Resistenta almar

Efter almsjukans framfart är nu almen tillbaka i det svenska landskapet.

Björkhaga har ensamrätt på att odla, sälja och marknadsföra resistenta almar i Sverige, sk RESISTA® almar.

Tips och Råd

Här har vi samlat lite tips & råd som hjälp vid planering av inköp av växter.

Allt från zonkarta och pollineringsschema till lathundar med träd och buskars växtsätt och blomningskalender.

Björkhaga Plantskola från ovan! Björkhaga grundades 1937 av Gustaf Svensson.
Klicka igång videon och se hur det ser ut hos oss!

AB BJÖRKHAGA PLANTSKOLA

Vi arbetar aktivt med kvalitet

På Björkhaga Plantskola arbetar vi aktivt med kvalitet. Vi levererar alltid produkter som minst uppfyller de minimikrav på kvalitet på plantskoleväxter som GRO (Gröna Näringens Riksorganisation) har utarbetat tillsammans med odling och handel.

Vi odlar flera kvaliteter både på friland och i kruka, främst E-plantor och andra svenska härkomster. Vi har ensamrätt på att odla och sälja resistenta almar i Sverige, så kallade RESISTA® almar.

I mån av tid hjälper vi även till med ritningsförslag och plantering av lite mindre projekt. Björkhaga Plantskola är aktiva medlemmar i LRF Trädgård, Sveplant AB och E-planta ek förening. Björkhaga representerar också Sverige i ENA, European Nurserystock Association.

Vi odlar buskar, häck- och landskapsväxter samt träd, solitärbuskar och buskar i kruka. Vår odling är främst inriktad på E-plantor och andra svenska härkomster. Vår specialitet är resistenta almar, så kallade RESISTA® almar. Vi har en flexibel odling och med god framförhållning har vi möjlighet att kontraktsodla växter i lite större partier.

MEDARBETARNA

Låt oss presentera några av våra medarbetare. Hör av dig med dina frågor till dem!

Klicka på respektive namn för att ringa eller maila!
Om du är på mobil, swipa vänster så ser du alla.

Björkhaga Plantskola är aktiva medlemmar i LRF Trädgård, Sveplant AB och E-planta ek förening. Björkhaga representerar också Sverige i ENA, European Nurserystock Association.